top of page
Ara

Türkiye'de Hamile Kadınlar Şiddetli Doğum Korkusu Yaşıyor: Sistematik Araştırma ve Meta-Analiz

Deliktas, A., & Kukulu, K. (2019). Pregnant Women in Turkey Experience Severe Fear of Childbirth: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of transcultural nursing : official journal of the Transcultural Nursing Society, 30(5), 501–511. https://doi.org/10.1177/1043659618823905


Sosyal öğrenme süreçleriyle şekillenen kültür, doğum korkusunu belirlemede önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki sağlıklı gebe kadınların doğum korku düzeylerini belirlemektir. Araştırmacılar, dahil etme kriterlerini göz önünde bulundurarak sekiz veri tabanını gözden geçirdi ve 14 çalışma dahil edildi. Veri analizi meta-analiz kullanılarak yapıldı. Bulgulara göre; her 100 kadından 21'i klinik düzeyde doğum korkusu yaşadı.


Türkiye'de her 100 hamile kadından 21'i klinik düzeyde doğum korkusu yaşamaktadır.

Sonuç ve öneriler


Özellikle Türkiye'nin Doğu Bölgesinde gözlemlenen yüksek doğum korkusu seviyesi, bu bölgeye ait bazı kültürel faktörlerin doğum beklentilerini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Türkiye gibi çok kültürlü nüfusa sahip bir ülkede, sağlık profesyonelleri kültürel açıdan duyarlı doğum öncesi bakım sağlamalıdırlar. Ancak yine de, doğum korkusunu etkileyen kişiye özgü diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

Onların Baby Çift

Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

bottom of page