top of page
Ara

Gebelerin Doğum Korkusu ve Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi

Bülbül, T., Özen, B., Çopur, A., & Kayacık, F. (2016). Gebelerin Doğum Korkusu Ve Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 25(3), 126–130. https://doi.org/10.34108/eujhs.552894


Bu araştırma, doğuma hazırlık kursuna katılmak için başvuran gebelerin doğum korkusu ve doğum şekline karar verme durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı olan bu araştırma Nisan 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında Acıbadem Hastanesi Doğuma Hazırlık Kursuna gelen 85 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Kadınların yaş ortalamasının 28.1±3.3, %69.4’ünün lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Sezaryen ile doğumu tercih eden gebelerin %28.6 ’sının doğum korkusu nedeniyle bu doğumu tercih ettikleri belirlenmiştir. Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği’ne göre çalışmaya kapsa- mındaki kadınların %38.8’inin doğuma ilişkin şiddetli korku, %8.2’sinin ise klinik düzeyde korku yaşadığı belirlenmiştir. Gebelerin W-DEQ-A korku düzeyi toplam puanı arttıkça karar verme ölçeğinin alt ölçeklerinden kaçıngan, erteleyici ve panik karar verme arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Doğum korkusu kadının gerek gebelik sürecini gerekse doğum sürecini olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur. Kadınların tutum ve inançlarının dikkate alınarak antenatal bakım verilmesi ve normal doğum konusunda cesaretlendirilmeleri oldukça önemlidir.

Anahtar kelimeler: Gebelik, doğum korkusu, karar verme


Yapılan çalışmalarda gebe kadınların %6-10’nun doğum korkusu nedeniyle günlük yaşamda ruhsal dengesizlik yaşamakta olduğu ve ilk gebeliği olan kadınların korku düzeyinin multipar kadınlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve öneriler


Bu araştırmanın sonucunda gebelerin çoğunluğunun orta düzey ve üzerinde korku yaşadığı, yaşamış olduğu doğum korkusunun karar vermesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Doğum korkusu kadının gerek gebelik sürecini gerekse doğum sürecini olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur. Gebelerin doğum korkula- rının azaltılmasında doğuma hazırlık sınıflarının etkili olduğu bilinmektedir. Doğuma hazırlık sınıflarında yapılan eğitimler sayesinde gebelik ve doğum sürecine anne ve baba kendini bilinçli olarak hazırlayabilmektedir. Gebelerin doğuma hazırlık kursuna katılımlarının desteklenmesi ve ebe/hemşirelerin gebelere gereksi- nimlerine yönelik bakım ve eğitim vermeleri önerilmektedir.

43 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

Onların Baby Çift

Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

bottom of page