top of page
Ara

Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarında Verilen Eğitimin Gebelerin Doğum Korkusu Düzeyine Etkisi

Yeşil, Y., Yücel, U., & Boyacı, B. (2018). Doğum Öncesi Eğitim Sınıflarında Eğitimin Gebelerin Doğum Korku Düzeyine Etkisi. Life Sciences (NMSALS), 7347(October 2017), 1–26. https://doi.org/10.12739/NWSA.2018.13.2.4C0016.Akın


Bu çalışma, doğum öncesi eğitim sınıflarında verilen eğitimin gebelerin doğum korkusu üzerine etkisini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Araştırma grubunu Türkiye’nin batı bölgesinde bulunan Aydın ilindeki bir devlet hastanesinin doğum öncesi eğitim sınıfına katılan 121 gebe oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, anket formu ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır. Doğum korkusu; düşük (puan≤37), orta (puan 38-65), ağır (puan 66-84) ve klinik derecede doğum korkusu (puan≥85) olarak sınıflandırılmıştır. Gebelere verilen eğitimin doğum korkusunu azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Başta ebeler olmak üzere gebe izlemi yapan sağlık personeli tarafından gebelere yapılacak eğitim ve danışmanlık, kadınların normal ve olumlu doğum deneyimi yaşamalarına katkı sağlayabilir. Normal doğumun korunması ve geliştirilmesi gereksiz tıbbi müdahalenin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğum korkusu, Gebe eğitimi, Doğum öncesi eğitim, Ebelik


Kadınların yaklaşık olarak %8-30’unda doğum korkusu görülmektedir. Bu korkular, doğum esnasında zarar görme, sakat kalma ve bebeğin zarar görmesi gibi korkulardır.

Sonuç


Gebe bilgilendirme sınıflarında verilen eğitimin gebelerin doğum korkusu azaltmada etkili olduğu saptanmıştır. Yapılan çalışmalar özellikle sosyo-ekonomik düzeyi kötü gebelerin antenatal bakıma ve eğitime daha fazla gereksinimi olduğunu göstermektedir. Gebe bilgilendirme sınıfına katılımı etkileyen faktörleri değerlendiren çalışmalara gereksinim vardır. Ayrıca, gebe bilgilendirme sınıflarının ve eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve tüm gebelerin katılımının sağlanması gerekir. Gebe eğitimlerinin birinci basamak ve ikinci basamak sağlık kurumlarında rutin hizmetin bir parçası olarak bütüncül hizmet anlayışı ile entegre şekilde sunulmasına ihtiyaç vardır.


67 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

Onların Baby Çift

Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

bottom of page