top of page
Ara

Sık Karşılaşılan Bir Sorun: Doğum Korkusu

Çiçek, Ö., & Mete, S. (2015). Sık Karşılaşılan Bir Sorun: Doğum Korkusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 8 (4), 263–268.


Doğum korkusu, doğumdan önce, doğum sırasında ve doğum sonrasında yaşanan korku olarak tanımlanmaktadır. Doğum korkusu anne, fetüs ve yenidoğanı birçok yönden etkilerken, ebeveynler arası ilişkilerde de olumsuzluklara sebep olmaktadır. Doğum korkusunun sağlık personelleri tarafından tanımlanması, düzeyinin saptanması, doğum korkusuna sebep olan faktörlerin belirlenmesi ve uygun girişimlerin planlanması önemlidir. Bu kadınla bir arada olan hemşirelerin, kadın hayatını birçok yönden etkileyen doğum korkusunu tanılamaları, hemşirelik bakımlarını planlamada yol gösterici olacaktır. Bu derlemenin amacı; doğum korkusunu tanımlamak, sebep olan faktörleri ele almak ve uygun hemşirelik yaklaşımlarını belirlemektir.

Anahtar Kelimeler: Doğum Korkusu, Doğum, Hemşirelik


Doğum korkusuna etki eden diğer psikososyal faktörler ise; “sosyal destek”, “eş desteği”, “öz-yeterlilik”, “post travmatik stres bozukluğu”, “düşük benlik saygısı” ve “çocukluk çağı istismarı”dır.

Sonuç ve öneriler

Doğum korkusu yaşayan kadınlara uygun bakım verilirse doğum korkuları azalabilir. Doğum korkusunu azaltmak için kadınlar gebe kalmayı planladıkları andan itibaren ele alınıp, gebelik ve doğum süresince bakım devam etmelidir. Doğum korkusu azalan kadınların doğum ağrısı, doğum komplikasyonları, doğum süresi, oksitosin kullanımı, sezaryen doğum oranı, yenidoğan komplikasyonları ve postpartum psikolojik sorunlar azalır. Ayrıca doğuma hazır oluşluk artarken, doğuma uyum ve doğumdan memnuniyet artar, anne-bebek ilişkisinin güçlenir ve emzirme olumlu yönde etkilenir. Görüldüğü gibi doğum korkusunun azalması, gerek kadın ve eşi gerek ise yenidoğan sorunların azaltılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle doğumda görev alan tüm sağlık ekibinin doğum korkusunu azaltma-da önemli sorumlulukları vardır. Ancak doğum korkusunu azaltmak için yapılacak girişimler hakkında sağlık çalışan- larının bilgi eksiği yönünden yeterliliklerinin sağ-lanması gerekmektedir. Bu nedenle sağlık personelinin eğitimi çok önemlidir.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

Onların Baby Çift

Bebeklerin hayatlarına dokunmak için bizimle yola çıkabilirsin.

bottom of page